Category Genel

View On Au Pair Usa Overseas Childhood System Aupair Social Change Opens Its Gates In The Usa

View on Au Pair USA Overseas childhood system Aupair Social Change opens its gates in the Usa

This is an important possibility to dwell an entire year nearly forfree, becoming a complete person in the American family, consume and research in the US, to apply the dialect and to discover just how of living of the country.

Read More

The identification of Linguistic Center

Linguistic Heart at Lancaster University has received the recognition of the royal household because of their work on the examination of many billion www.buyessayservice.org phrases.

Lancaster University Centre for your request of corpus linguistics built a method for Social Sciences (CASS) that’s recently won Queen’s Wedding Reward in the discipline of advanced schooling.

The prize was handed by the King of Wales and Duchess at a ceremony in the Area of celebrations at Palace 25.

CASS conducted a great deal of function, understanding just how to utilize vocabulary to communicate. Computer -a...

Read More

Yaşlılara Yönelik Şiddet

Araştırmalara göre ortalama yaşam süresi uzadıkça istismar ve ihmalin arttığı görülmektedir. Şiddeti gizlendiğini cinsiyet farkı olmadığını ancak kadınlar daha uzun süre yaşadığından daha yüksek oranda şiddete maruz kaldıklarını, yaşa bağlı gerileme nedeni ile başkasının bakması zorunda olduğu ve bakımları aile dışı kişiler tarafından yapılan yaşlılarda şiddet daha fazla görülmektedir.

Read More

Şiddetin Sonuçları

Şiddet sonucunda çocuğun zihinsel ve ruh sağlığı bozulabilir. Sosyalleşmesi durabilir. Çevresine zara verebilir ve kendisine uygulanan şiddeti başkalarına uygulamaya çalışabilir. Kendine olan güvenini kaybedebilir, yaşama yüz çevirir, hayattan sıkılır ve kendinde depresif özellikler geliştirir. Şiddet fiziksel hasara neden olabilir ve kalıcı izler bırakabilir. Çocuk büyüdüğü zaman kendine nasıl uygulanmışsa, kendine de şiddet ortamını aynı yoldan bu kez geleceğe aktarabilir. Çocuk şiddetten dolayı evini terk eder ve sokaklarda yaşayıp çalışmaya, madde bağımlılığına yönelebilir. Çocuk maruz kaldığı şiddetlerden dolayı fiziksel zarar görebilir ve bu yüzden düşlerinden vazgeçebilir.

Read More

Şiddet İçin Önerilen Çözümler

Şiddeti engellemenin en kolay yollarından birisi okullarda şiddetle ilgili seminerler düzenlenerek çocukların şiddetin yol açtığı zararları öğrenmeleri sağlanabilir. Şiddet genellikle aile ortamlarında görülmektedir. Bu yüzden ailelerin eğitilmesinde de büyük fayda vardır. Aileler çocuklarına şiddet uyguluyorsa buna maruz kalan çocuklar geçici olarak ailelerinin yanından alınarak SHÇEK kurumlarına yerleştirilmektedirler. Eğer uyarılan aileler çocuklarına şiddet uygulamakta halen şiddet uygulamaya devam ediyorsa para cezasına çarptırabilirler. Para cezaları bu konuda caydırıcı olabilir. Çocuk polisleri şiddet uygulayan aileleri bulundukları yerlerde eğitebilir eğer uyulmuyorsa para cezasına çarptırabilir.

Read More

Kendine Yönelik Şiddet

Toplumsal açıdan önemli bir sorun olan intihar diğer bütün toplumsal olgulara göre farklı bir özelliğe sahip bir şiddettir. Bütün toplumsal olguların temelinde insan yaşamını devam ettirebilme çabası vardır. Bir kişi yaşamını devam ettirebilmek için hırsızlık gibi birçok eylemi gerçekleştirebilmektedir. Kendisi için olumsuz yaşam şartlarını değiştirebilmek için elinden gelen bütün çabayı göstermektedir. İntihar eden yani kendine uygulanan şiddet yöntemi artık her şeyden vazgeçmiş, tüm mücadele yollarını bırakmış demektir. Kendine yönelik şiddeti diğer şiddetlerden ayıran tek neden de budur zaten. Kendi yaşamını devam ettirmemeyi düşünerek kendine yönelik şiddet uygulamaktır.

Read More

Kadınlara Yönelik Şiddet

Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet bir kadına sırf kadın olduğu için yönetilen ya da oransız bir şekilde kadınları etkileyen şiddettir. Bildirge, önsözün kadınlara yönelik şiddeti, erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinin tarihsel bir göstergesi ve erkeklerle karşılaştırıldığında kadınları zorla bağımlı bir konuma sokmanın çok önemli toplumsal mekanizmalarından biridir. Dünya Sağlık Örgütü eşlerin uyguladığı şiddeti, yakın bir ilişkide fiziksel, cinsel veya psikolojik hasara yol açan her türlü davranışların bütünüdür. Şiddet çeşitlerinin bazıları şunlardır;

  • Tokat atma, tekmeleme, dövme gibi fiziksel saldırılar.
  • Sürekli küçük düşürme, aşağılama gibi psikolojik taciz...
Read More

Ev Dışında Şiddet

Ev dışında şiddet genellikle okullarda ve okulların çevresinde zorbalık, çete özentisi tavırlar ve birbirlerine uyguladıkları şiddet gibi olaylar görülmektedir. Bazen ateşli ve diğer silahlar da kullanılan durumlar görülmektedir. Ölümlerde meydana gelebilmektedir. Şiddete başvurmaya iten olaylar genellikle kendini kanıtlamak için veya para, yiyecek veya başka şeyler çalmaktan meydana gelmektedir. Bunların temelindeki nedenleri arasında ise öz saygının azlığı ile birlikte çoğunun kendisinin evde veya başka yerlerde maruz kaldığı şiddet, suiistimal gibi durumlarla karşı karşıya kalmasıdır. Ayrıca çocuklar öğretmenlerin ve okullarındaki görevlilerin göstermiş oldukları şiddetten sıkça şikâyet etmektedir...

Read More

Çocuklara Yönelik Şiddet

Çocuklara Yönelik Şiddet

Çocuklara şiddet uygulanması giderek yaygınlaşan küresel bir konudur. Türkiye’de büyüyen çocukların birçoğu şiddetle karşı karşıya kalmaktadırlar. Kimi yerel özellikler taşısa bile bu sorun sadece Türkiye’de görülmemektedir. Son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalar sonucu hemen hemen tüm çocukların evlerinde, okullarında ve yaşadıkları toplumlarda şiddete tanık oldukları ve birçok çocuğun bu olgulardan doğrudan etkilendiği görülmektedir. Şiddet fiziksel, duygusal veya cinsel olabilir. Erken dönem çocukların şiddete maruz kalması henüz yeni olgunlaşan beyinlerini etkileyebilir. Hangi yaştan olurlarsa olsunlar çocukların uzun bir süre şiddete maruz kalmaları sonucu uzun süreli sağlık sorunları meydana gelebilir...

Read More

Aile İçi Şiddet

Türkiye’de 2006 yılında yapılan bir araştırmaya göre 3-17 yaş grubundaki çocukları olan babaların %17’si ile annelerin %35’i cezalandırmak amacıyla çocuklarını döverek şiddet uyguladıkları ortaya çıkmıştır. Ararlarında şiddet olarak nitelendirilebilecek başka cezalandırma yöntemlerine de başvuranlar da vardır. Bunların bazıları genellikle annelerin uyguladığı odaya kapatma yöntemidir. Benzer biçimde 2008 yıllarında yapılan diğer bir araştırmaya göre, tüm bölgelerden toplam 12 ildeki anne ve babalara çocuklarına nasıl bir yöntemle disiplin uyguladıkları sorulmuştur. Verilen yanıtlara göre ise anne babaların %9’ü fiziksel ceza, %7 çocuklarını korkutmakta, %31’i de çocuklarına bağırmakta veya yüksek sesle azarlamakta oldukları ortaya çıkmıştır...

Read More