Çocuklara Yönelik Şiddet

Çocuklara Yönelik Şiddet

Çocuklara şiddet uygulanması giderek yaygınlaşan küresel bir konudur. Türkiye’de büyüyen çocukların birçoğu şiddetle karşı karşıya kalmaktadırlar. Kimi yerel özellikler taşısa bile bu sorun sadece Türkiye’de görülmemektedir. Son zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalar sonucu hemen hemen tüm çocukların evlerinde, okullarında ve yaşadıkları toplumlarda şiddete tanık oldukları ve birçok çocuğun bu olgulardan doğrudan etkilendiği görülmektedir. Şiddet fiziksel, duygusal veya cinsel olabilir. Erken dönem çocukların şiddete maruz kalması henüz yeni olgunlaşan beyinlerini etkileyebilir. Hangi yaştan olurlarsa olsunlar çocukların uzun bir süre şiddete maruz kalmaları sonucu uzun süreli sağlık sorunları meydana gelebilir. Şiddete ve sıklığına bağlı olarak şiddet ayrıca çocukların kendilerini ifade yeteneklerini, okul performanslarını, öz saygılarını ve genel olarak duygusal anlamdaki sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Şiddete maruz kalmış çocukların daha sonraki yaşamlarında erken riskli cinsel etkinlik, madde bağımlılığı, huzursuzluk, depresyon gibi olaylarla karşılaşmalarına yol açabilir.