Ev Dışında Şiddet

Ev dışında şiddet genellikle okullarda ve okulların çevresinde zorbalık, çete özentisi tavırlar ve birbirlerine uyguladıkları şiddet gibi olaylar görülmektedir. Bazen ateşli ve diğer silahlar da kullanılan durumlar görülmektedir. Ölümlerde meydana gelebilmektedir. Şiddete başvurmaya iten olaylar genellikle kendini kanıtlamak için veya para, yiyecek veya başka şeyler çalmaktan meydana gelmektedir. Bunların temelindeki nedenleri arasında ise öz saygının azlığı ile birlikte çoğunun kendisinin evde veya başka yerlerde maruz kaldığı şiddet, suiistimal gibi durumlarla karşı karşıya kalmasıdır. Ayrıca çocuklar öğretmenlerin ve okullarındaki görevlilerin göstermiş oldukları şiddetten sıkça şikâyet etmektedir. 2006-2007 yıllarında okullarda yapılan bir araştırmaya göre de birçok çocuğun okul ortamlarını güvensiz bulması üzerine silah taşıdığı ortaya çıkmıştır. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı velileri, esnafları ve kafe işletmecilerini de katarak okul ortamında şiddete karşı bir kampanya başlatmıştır. Şiddete karşı önlemler şimdi ilkokullar için geliştirilen asgari standartlara dâhil edilmektedir ve böylece şiddetin izlenmesi sağlanacaktır. Ortaöğretim kurumlarındaki ve çevresindeki şiddete ise daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.