Kendine Yönelik Şiddet

Toplumsal açıdan önemli bir sorun olan intihar diğer bütün toplumsal olgulara göre farklı bir özelliğe sahip bir şiddettir. Bütün toplumsal olguların temelinde insan yaşamını devam ettirebilme çabası vardır. Bir kişi yaşamını devam ettirebilmek için hırsızlık gibi birçok eylemi gerçekleştirebilmektedir. Kendisi için olumsuz yaşam şartlarını değiştirebilmek için elinden gelen bütün çabayı göstermektedir. İntihar eden yani kendine uygulanan şiddet yöntemi artık her şeyden vazgeçmiş, tüm mücadele yollarını bırakmış demektir. Kendine yönelik şiddeti diğer şiddetlerden ayıran tek neden de budur zaten. Kendi yaşamını devam ettirmemeyi düşünerek kendine yönelik şiddet uygulamaktır.