Şiddet Nedir?

Şiddet toplumumuzda sıkça başvurulan bir hareket tarzıdır. Tanımı da tam olarak şöyledir; Uygulayıcısı tarafından bilinçli olarak karşı taraftaki kişiye yada kişilere, kurum yada kuruluşlara veya canlı varlıklara çeşitli çıkar elde etmek yada üstünlük sağlamak amacıyla istenilen hal ve hareketlerin elde edilmesini,  maddi ve manevi çıkar ve menfaatlerin elde edilmesini sağlamak amacıyla fiziksel, sözlü yada işaretler yardımı ile uygulanan kişi yada kişilerin yaşam, özgürlük, irade, istek ve hak sağlıklarına zarar verici, bu hakları ortadan kaldıran hal ve hareketlerin tümüne şiddet denir.