Yaşlılara Yönelik Şiddet

Araştırmalara göre ortalama yaşam süresi uzadıkça istismar ve ihmalin arttığı görülmektedir. Şiddeti gizlendiğini cinsiyet farkı olmadığını ancak kadınlar daha uzun süre yaşadığından daha yüksek oranda şiddete maruz kaldıklarını, yaşa bağlı gerileme nedeni ile başkasının bakması zorunda olduğu ve bakımları aile dışı kişiler tarafından yapılan yaşlılarda şiddet daha fazla görülmektedir.